Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

carmelicous
1486 889c
Pan Marek Piekarczyk
Reposted fromthefirstdrop thefirstdrop
carmelicous
1764 e8f7
Reposted fromslodziak slodziak viaprezesowa prezesowa
carmelicous
Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy. I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy.
— Adam Mickiewicz

June 30 2015

carmelicous
carmelicous
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viasunday sunday
carmelicous

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viajethra jethra
carmelicous
1394 bfba
carmelicous
1392 cf5e
carmelicous
carmelicous
3997 afa4 600
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaWeroniikaa Weroniikaa
carmelicous
carmelicous
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viasunday sunday

June 29 2015

carmelicous
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają..
— 01:45
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viasoko soko
carmelicous
carmelicous
2936 f0bf 600
Reposted fromsummerkiss summerkiss viavstane vstane
carmelicous
herbaty
Reposted fromVillentretenmerth Villentretenmerth viavstane vstane
carmelicous
5416 297e
Reposted fromyourtitle yourtitle viajanealicejones janealicejones
carmelicous
Są takie chwile, gdy się nie śmie badać  swej własnej duszy, bo się człowiek lęknie,  ze ani jednej nie znajdzie w niej struny,  co potrącona, jeszcze czysto dźwięknie. 
Lecz trzeba tylko jednego spojrzenia  pełnymi wielkiej miłości oczyma,  by w akord związać wszystkie struny duszy...  Potrzeba jednych oczu - - lecz ich nie ma! 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
carmelicous
carmelicous
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl